Chi tiết bài viết

ĐẠI LÝ PHÂN BÓN ĐỊA LONG TẠI TỈNH ĐAK LAK

                                                                                                             ĐẮK LẮK
HUYỆN TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ SỐ ĐiỆN
THOẠI
TP.BUÔN MÊ THUỘT ĐL PHONG LOAN 312 Phan Chu Trinh,TP BMT 05003 950 091
ĐL PHÚC VINH 04Nguyễn Hữu Thọ,TP-BMT 01259 407 777
Dly HUY CHÍNH  hòa thắng, tp.Buôn mê thuột 0905.270.049
KRONG
 NĂNG
ĐL HÀ VÂN Thôn 12,phú xuân,krongnang 01294619066
Đl Châu Thủy Thị trấn Krong năng 05003.675.617
Đl Trà Lượng Chợ Phú Xuân, Krong Năng 0918.675.014
Đl Châu Loan Xã Phú Xuân 0166.538.8363
Đl Phi Tuyền Eto, Krong Năng 0906.901.226
ĐL HOÀNG NAM Thôn hợp hòa ,eatoh,krongnang 0949836677
Buôn Hồ ĐL TÂM LINH Hà lan ,  BUÔN HỒ 0984 652 701
H K RÔNG
 BUK
ĐL HÒA MÃNG Thôn14,Pang Đ'rang,Krông Buk 0985 752 339
ĐLNGUYÊN NGHĨA Km46,QL14,Krông buk,Đl 05003 874 399
Đl Thơ Linh xã Cư né 0983.499.266
Đl Đại Lục Thôn 14, Pang Đ'rang 05003.874.032
0978.021.682
ĐL HÙNG HƯNG Tân Lập,K Rông buk ,DăkL 0914.093.014
CƯKUIN ĐL QUANG THIỀU 08 Xã Eatiêu,huyện CưWin,ĐL  05003 636 594
ĐLÝ TÌNH ANH  VIỆT ĐỨC 4, CƯKUIN 0973.806.497
ĐL BẢY NGUYỆT Việt Đức 3+5 CƯ KUIN 0978 177 270
ĐL Hoàng Vũ Ea Bhok, Cưkuin 0912.639.980
KRONG
ANA
Đl BÍCH THUẬN 72,thôn tân lập, eana, krong ana 0905.751.923
ĐL DUNG THIỀNG Krong ana 0167.656.8158
H. EH'LEO Đl Chiến Thảo Km 100, Ehleo 01692.004.492
ĐL TẤN HÒA km 82, Ehleo 0914.144.783
Dl THANH HÙNG tt EH'leo, EH'leo 0975 622 216
ĐL KHẢM DIỆU Thôn 2,Xã Eahiao,EH'leo,ĐL 0914.032.235
CƯMGAR ĐL MỸ TRANG Xã cư sơ,Quảng Phú CưM'gar, 05003 530 154
H. EAKAR ĐL XUÂN ĐỊNH Km 56 QL26 EaKar,Đăk Lăk 0934 851 345
ĐL TÂN CHIẾN Km 64 QL26 EaKar,Đăk Lăk 0905 044 778
ĐL THÂN SINH Km 62,QL 26,EaKar,Đăk Lăk 0905.044.778
ĐL VÂN CẢNH Eaka  05003621010
ĐL BÍCH ĐÀO km 52, ql 26, eakar 05003.625.402
Đl Hưũ Trí km 52, ql 26, eakar  
Đl Châu Thủy Thị trấn Krong năng 05003.675.617
NGUYỄN VĂN TÂM QL 26,EaKar,Đăk Lăk 01666 877 603
H. BUÔN ĐÔN ĐL VIẾT HOA T.T Buôn đôn 0947.508.970
ĐL HOÀNG NHÂN chợ Eaba, huyện Buôn đôn 0913.484.245
ĐL THIÊN TRANG thôn 14, tân hòa, buôn đôn 0983.939.857
ĐL HÙNG TRANG THÔN 05, CHƯPNIA 0982.552.256
KRONG NĂNG THỊNH CƯỜNG CHỢ DLYDA _ KRONG NĂNG 0973694597
KRONG BÔNG HỮU THƠ K RÔNG BÔNG 0914.351.367
NGA LỊCH K RÔNG BÔNG 0983.338.687