Chi tiết bài viết

ĐẠI LÝ PHÂN BÓN ĐỊA LONG TẠI GIA LAI

                                                                          GIA LAI
HUYỆN TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN
THOẠI
CHƯ PỨ Đl Bê Em Yale, chư Pứ 0977.323.411
0935.053.491
Dly duy lương  (chợ phú quang)  H. Chu Pứ 0168.508.4875
CHƯ SÊ HH HỒ TIÊU CHƯ SÊ  761 Hùng Vương, chu Sê 0975.626.628
Dly CHÍNH PHÚC Quang Trung , H.  chư Sê 0982.851.354
Đại Lý Hường 384 Hùng Vương - Chư Sê  0984.851.115
Đại Lý Mai Lan Xã I Aban - thôn 7, chư Sê 0122.8568.999
CTY Thiên Trường Phúc 414 Hùng Vương, TT Chư Sê 0935.677.688
Đl Toan Hoa thị trấn Chư Sê 0972.680.013
ĐL LÊ THƯƠNG Hùng Vương ,Chư sê 0914 171 210
PLAY KU CTY HÓA SINH
SÀI GÒN
Xã Chư HĐrông, TP Pleiku 0914.235.939 (hạnh)
ĐẠI LÝ VIỆT HÀ 66 Ng. Văn Cừ,TP Pleiku 0973.676.025
ĐỨC CƠ Đl Xuất Lan   0905.840.899
DNTN MƯỜI HIỆP 643 Quang Trung,Đức Cơ 0913.409.249
CHƯ PRONG Đlý Hồng Điệp chư Prông . Gia Lai 0979453980
ĐL THU DIỆU  Thôn Ninh Hòa,IABoong
,ChưPrông
0977 242 966
Nguyễn Văn Định xã Ia pia, Chưprong 01659.455.199
Đl Hướng Dưỡng trung tâm Chưprong  
ĐL Xuyến Vi 109 Hùng Vương ChưPrông 0593.843.007
     CHƯ PẢH ĐL Nguyễn Năm NGÃ 3 YALY, CHƯ PẢH 0166.778.6779
ĐĂKĐOA ĐL TÁM TRÌNH NGÃ BA ĐĂKĐOA 0165.9849.429
Vũ Kim Xong Thôn 9, xã Yan Trung, công chò rò, đak đoa 0986.919.401
Đl Trong Hường Xã Ka Giang 0126.461.1126
MANG GIANG ĐL Thế Hệ Mới 216 trần hưng đạo 0905.880.117
Tin tức khác